Black Board

posted on 27 Nov 2008 22:23 by mengja
มีระบบpageด้วยมันคืออะไรกันนะ???
ว่าแล้วเราก็ลองเขียนอะไรลงไปซักหน่อย

เค้าบอกมาว่า ถ้าแก้ css ไปแล้ว page ที่เพิ่มจะไม่ขึ้น
test ซะหน่อย....

.....ก็ขึ้นดีหว่า

ว่าแต่ตรงนี้เราจะใส่อะไรดีน้อ

  1. ทดสอบ
  2. ทดสอบ

        1. TEST